Ark Des Verbonds – Apostolisch Profetische Gemeente

“Door liefde gedreven, discipelen van Jezus maken.”

Dat is onze visie statement. Wij geloven dat God ons wil gebruiken om in een eigentijdse gemeente, vorm te geven aan onze liefde voor God en mensen. Het Evangelie te verkondigen aan alle mensen van alle volken, hen tot discipelen van Jezus te maken, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden, al wat Jezus ons bevolen heeft.

Gods Woord, de Bijbel staat centraal in de gemeente Ark Des Verbonds

Met grote regelmaat, houden we dan ook Bijbel en onderwijstrainingen die gebaseerd zijn op het fundament van Christus. Wij nodigen ook regelmatig Bijbelleraren uit of vragen hen te spreken in de samenkomst. Sprekers die regelmatig bij ons op bezoek komen zijn o.a. apostel Eric Tjin Kon Kiem, apostel Steven Reyme, apostel Paul Pinas.