Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring. Deze website is een initiatief van de Ark Des Verbonds. Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring.

De informatie die u op de website van de Ark Des Verbonds aantreft, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Ark Des Verbonds levert u echter geen garantie dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. Indien u fouten treft op de website van de Ark Des Verbonds,, stellen wij het zeer op prijs dat u dat meldt bij ons secretariaat of bij de webmaster. Dit kan per e-mail via angelo@arkdesverbonds.nl of telefonisch op 072-5315727. De Ark Des Verbonds kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door foutieve informatie op de website.

De informatie op de website van de Ark Des Verbonds, wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat kan betekenen dat er ook wijzigingen kunnen plaatsvinden in de inhoud van deze disclaimer en lever- en gebruiksvoorwaarden van diensten die via deze website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de website vermeld staan.

De website van de Ark Des Verbonds, links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. De Ark Des Verbonds, kan echter niet instaan voor de bereikbaarheid, de inhoud en het functioneren van de websites van derden.