Ons doel

De Bijbel beschrijft vijf bedieningen: apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. De gemeente heeft zich op basis van deze Bijbelse bedieningen vijf doelen gesteld: aanbidding, evangelisatie, gemeenschap, onderwijs en dienstbaarheid.

Deze doelen zijn het werkgebied, dat de basis van de gemeente vormt.

Aanbidding
Het verhogen van God, hij is ons doel. 

Evangelisatie
Het Evangelie van Christus uitdragen in de wereld, mensen vertellen van God; het totale evangelie voor de totale mens. 

Gemeenschap
Samen een eenheid vormen, mensen de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en hun geloof met elkaar te delen. Vanuit de eenheid streven naar eenwording.

Onderwijs
Het aansporen van christenen tot geestelijke volwassenheid, door bijvoorbeeld Bijbelstudie/Bijbelonderzoek. Het onderwijs en de prediking, worden op een heldere wijze gebracht, waarbij het accent wordt gelegd op de eenvoud. Het gevolg is dat je het onderwezen woord terug herkend in uw eigen leven. 

Dienstbaarheid
Het toerusten van gelovigen die zich willen inzetten in de Gemeente. Het helpt de gelovigen hun plaats in de gemeente te vinden en hun taak uit te voeren.

Gods Woord, de Bijbel staat centraal in de gemeente Ark Des Verbonds

Met grote regelmaat, houden we dan ook Bijbel en onderwijstrainingen die gebaseerd zijn op het fundament van Christus. Wij nodigen ook regelmatig Bijbelleraren uit of vragen hen te spreken in de samenkomst. Sprekers die regelmatig bij ons op bezoek komen zijn o.a. apostel Eric Tjin Kon Kiem, apostel Steven Reyme, apostel Paul Pinas.